נורות הלוגן

 

נורות הלוגן למתח נמוך

 • הלוגן פינים24V/12V    
 • נורות הלוגן רפלקטור מיני 
 • הלוגן דקרויקה
 • דקרויקה 51 מ"מ עם כיסוי / ללא כיסוי HALOPAR 20,30
 • דקרויקה מיני 35 מ"מ
 • דקרויקה TITAN
 • דקרויקה IRC
 • נורות 48QR מ"מ, 70 מ"מ, 111 מ"מ

 

נורות הלוגן למתח גבוה

 • נורות G9 HALOPIN
 • נורות דקרויקה ישר לקו HALOPAR 16) GU, GZ) 
 • נורות הלוגן רפלקטור  HALOPAR 20,30
 • נורות HALOLUX
 • (B15d, E27)
 • נורות הלוגן קוורץ