No 0 No 1 No 2 No 3

כבלי חשמל

בכל הסניפים ישנן מכונות לחיתוך כבלים, המאפשרות שרות מהיר ואפשרות לקבל כל כבל בכל אורך נדרש בכריכה או על גבי תוף עץ, במהירות ובדיוק מרבי. 
 

בכל סניפי חשמל ישיר ניתן למצוא מגוון רחב של כבלי חשמל.

 •  כבלי פיקוד (PVC) רגילים ומסוככים
 •  כבלי ניאופרן (HO7NR-F) העמידים באמצעים מכאניים בינוניים
 •  כבלי פוליאוריטן (PU)
 •  כבלים חסיני אש (NHXH FE180 E30)
 •  כבלי בניין (XLPE/N2XY)
 •  חוטי בניין HO7V-U
 •  כבלי פנדלHO5VV-F
 •  נחושת גלויה
 •  חוטי נחושת גמישים
 •  כבלי תקשורת מחשבים
 •  כבלי טלביזיה
 •  כבלי רמקולים